Dzień siódmy

MODLITWA ZA ALKOHOLIKÓW I ICH RODZINY

 

      On rzekł: "Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników" (Mt 9,12-13).

      Alkoholizm, narkomania i inne uzależnienia są ciężką chorobą społeczną, która nie tylko rani samego uzależnionego, ale jej skutki niszczą całą jego rodzinę, a także spadają na bliskich uzależnionego i w konsekwencji na całe społeczeństwo. Uzależnionym może być ojciec, matka, również dzieci. Obecnie wzrasta liczba uzależnionych niepełnoletnich, np. zniewolonych narkomanią. Jezus Chrystus nie przyszedł do zdrowych, lecz do tych, "którzy się źle mają". Z pomocą Bożą można podnięść się nawet z takiego upadku.

      Święta Rodzino, prosimy Cię za chorych uzależnionych, aby spotkali w miłosiernym Chrystusie swojego lekarza, a za ich bliskich o wsparcie w walce przeciw nałogom.

 

      Zawierzenie Świętej Rodzinie

      Święta Rodzino Nazaretańska, wzorze rodzin chrześcijańskich, z głębokim nabożeństwem oddajemy się w Twoją opiekę prosząc, by rodzice i dzieci, starzy i młodzi kochali się wzajemnie.

      Przedstawiamy Ci pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin.

      Prosimy Cię za małżonków oczekujących z niepokojem i nadzieją na mające się urodzić im dziecko.

      Za rozwijające się dzieci, które napełniają domy radością, za młodzież, w której budzi się miłość, i za narzeczonych, którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa.

      Za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca. Za chorych i cierpiących, za wdowy i sieroty, by nie pozostawali w samotności, lecz zawsze doznawali życzliwej opieki.

      Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą do rozwodu. Niech w ich krytycznym położeniu odnowi się prawdziwa miłość, a wygaśnie niechęć i egoizm.

      Święta Rodzino z Nazaretu, która rozszerzasz blaski miłości, broń nasze rodziny i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw. Amen.

 

 

 


Powrót do Strony Głównej