Dzień szósty

MODLITWA ZA RODZINY ŻYJĄCE W UBÓSTWIE

 

      Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; (...) Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25,35.40b).

      Żyją pośród nas biedni - z różnych powodów - głodni czy na przykład bezrobotni i bezdomni. Słowo Boże wzywa nas do solidarności z ubogimi, zachęca do pomocy i ofiarności wobec nich. Są one skarbem Kościoła.

      Święta Rodzino, uproś u Boga chleb dla głodnych, dom dla bezdomnych, odzienie dla nagich, pracę dla bezrobotnych.

 

      Zawierzenie Świętej Rodzinie

      Święta Rodzino Nazaretańska, wzorze rodzin chrześcijańskich, z głębokim nabożeństwem oddajemy się w Twoją opiekę prosząc, by rodzice i dzieci, starzy i młodzi kochali się wzajemnie.

      Przedstawiamy Ci pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin.

      Prosimy Cię za małżonków oczekujących z niepokojem i nadzieją na mające się urodzić im dziecko.

      Za rozwijające się dzieci, które napełniają domy radością, za młodzież, w której budzi się miłość, i za narzeczonych, którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa.

      Za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca. Za chorych i cierpiących, za wdowy i sieroty, by nie pozostawali w samotności, lecz zawsze doznawali życzliwej opieki.

      Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą do rozwodu. Niech w ich krytycznym położeniu odnowi się prawdziwa miłość, a wygaśnie niechęć i egoizm.

      Święta Rodzino z Nazaretu, która rozszerzasz blaski miłości, broń nasze rodziny i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw. Amen.

 

 

 


Powrót do Strony Głównej