Dzień czwarty

MODLITWA O BOŻA POMOC
W ROZEZNANIU POWOŁANIA DZIECI I WIERNOŚĆ TEMU POWOŁANIU

 

      Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem (Mt 28,19-20a).

      Ostatnie słowa Jezusa skierowane do uczniów po zmartwychwstaniu wzywają do głoszenia Dobrej Nowiny. Jest to nasze podstawowe chrześcijańskie powołanie. Można je wypełniać na różnych drogach: kapłańskiej, zakonnej, małżeńskiej i życia w samotności. Ważne, aby były one zgodne z wolą Pana. Każdy chrześcijanin doświadcza trudnego etapu odkrywania swego powołania. Środowisko rodzinne pomaga w rozeznaniu Bożej drogi życia.

      Święta Rodzino, prosimy Cię za dzieci, aby we wspólnocie rodzinnej odkrywały, do czego powołuje je Bóg i były Mu w tym wierne.

 

      Zawierzenie Świętej Rodzinie

      Święta Rodzino Nazaretańska, wzorze rodzin chrześcijańskich, z głębokim nabożeństwem oddajemy się w Twoją opiekę prosząc, by rodzice i dzieci, starzy i młodzi kochali się wzajemnie.

      Przedstawiamy Ci pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin.

      Prosimy Cię za małżonków oczekujących z niepokojem i nadzieją na mające się urodzić im dziecko.

      Za rozwijające się dzieci, które napełniają domy radością, za młodzież, w której budzi się miłość, i za narzeczonych, którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa.

      Za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca. Za chorych i cierpiących, za wdowy i sieroty, by nie pozostawali w samotności, lecz zawsze doznawali życzliwej opieki.

      Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą do rozwodu. Niech w ich krytycznym położeniu odnowi się prawdziwa miłość, a wygaśnie niechęć i egoizm.

      Święta Rodzino z Nazaretu, która rozszerzasz blaski miłości, broń nasze rodziny i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw. Amen.

 

 

 


Powrót do Strony Głównej