Dzień trzeci

MODLITWA O BOŻA POMOC DLA RODZIN
W WYCHOWANIU DZIECI W DUCHU CHRZEŚCIJAŃSKIM

 

      Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. Czcij ojca swego i matkę - jest to pierwsze przykazanie z obietnicą - aby ci było dobrze i abyś był długowieczny na ziemi. A [wy] ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je stosując karcenie i napominanie Pańskie! (Ef 6,1-4).

      Wychowanie dzieci jest trudnym zadaniem. Żaden chyba z rodziców nie ma co do tego wątpliwości. Wspiera ich jednak w misji wychowania sam Bóg, który postawił dziecko w rodzinie, aby w niej wzrastało i dojrzewało, odkrywało Go i rosło w wierze. Dzieci doświadczając miłości matki i ojca, zostają wprowadzone w miłość Boga. "Rodzice obdarzają swym dojrzałym człowieczeństwem nowonarodzonego człowieka, a ten z kolei obdarza ich całą nowością i świeżością człowieczeństwa, które z sobą przynosi na świat". Rodzina jako wspólnota, w której jej członkowie odkrywają Boga i Jego miłość oraz uczą się w niej obcować z Nim, jest "Kościołem domowym".

      Święta Rodzino, prosimy Cię za rodziców, aby byli prawdziwymi świadkami Jezusa Chrystusa dla swoich dzieci; za dzieci, aby uczyły się od rodziców miłości Bożej.

 

      Zawierzenie Świętej Rodzinie

      Święta Rodzino Nazaretańska, wzorze rodzin chrześcijańskich, z głębokim nabożeństwem oddajemy się w Twoją opiekę prosząc, by rodzice i dzieci, starzy i młodzi kochali się wzajemnie.

      Przedstawiamy Ci pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin.

      Prosimy Cię za małżonków oczekujących z niepokojem i nadzieją na mające się urodzić im dziecko.

      Za rozwijające się dzieci, które napełniają domy radością, za młodzież, w której budzi się miłość, i za narzeczonych, którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa.

      Za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca. Za chorych i cierpiących, za wdowy i sieroty, by nie pozostawali w samotności, lecz zawsze doznawali życzliwej opieki.

      Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą do rozwodu. Niech w ich krytycznym położeniu odnowi się prawdziwa miłość, a wygaśnie niechęć i egoizm.

      Święta Rodzino z Nazaretu, która rozszerzasz blaski miłości, broń nasze rodziny i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw. Amen.

 

 

 


Powrót do Strony Głównej