Dzień drugi

MODLITWA O SZACUNEK DLA ŻYCIA W RODZINIE,
ZA RODZINY WIELODZIETNE I BEZDZIETNE

 

      Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: "Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną" (Rdz 1,28a).

      Bóg z miłości stworzył cały świat, a w nim człowieka. Boża miłość zaowocowała w tak cudowny sposób. Człowiek stworzony na Boży obraz i podobieństwo, zakorzeniony w miłości Stwórcy, jest wezwany do udziału w Jego płodnej miłości. Według zamysłu Bożego my także "owocujemy", czego wspaniałym przykładem jest nasze rodzicielstwo czy dorobek materialny i duchowy ludzkości. Dziecko przychodzi na świat, gdyż Bóg tego pragnie, natomiast rodziców powołuje, aby przyjęli je jako dar i wychowali na Jego chwałę. Planów Bożych nie musimy jednak rozumieć do końca. Czasem może powstawać w nas sprzeciw, gdy np. widzimy rodzące się kalekie dzieci, cierpienie człowieka umierającego lub też brak potomstwa w rodzinie.

      Święta Rodzino, prosimy Cię za dzieci nienarodzone, aby zostały przyjęte z miłością. Za osoby starsze i umierające, aby odeszły z godnością, pojednane z Bogiem i z ludźmi. O opiekę nad rodzicami i ich dziećmi, a szczególnie nad rodzinami wielodzietnymi i o potomstwo dla bezdzietnych.

 

      Zawierzenie Świętej Rodzinie

      Święta Rodzino Nazaretańska, wzorze rodzin chrześcijańskich, z głębokim nabożeństwem oddajemy się w Twoją opiekę prosząc, by rodzice i dzieci, starzy i młodzi kochali się wzajemnie.

      Przedstawiamy Ci pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin.

      Prosimy Cię za małżonków oczekujących z niepokojem i nadzieją na mające się urodzić im dziecko.

      Za rozwijające się dzieci, które napełniają domy radością, za młodzież, w której budzi się miłość, i za narzeczonych, którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa.

      Za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca. Za chorych i cierpiących, za wdowy i sieroty, by nie pozostawali w samotności, lecz zawsze doznawali życzliwej opieki.

      Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą do rozwodu. Niech w ich krytycznym położeniu odnowi się prawdziwa miłość, a wygaśnie niechęć i egoizm.

      Święta Rodzino z Nazaretu, która rozszerzasz blaski miłości, broń nasze rodziny i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw. Amen.

 

 

 


Powrót do Strony Głównej