Dzień pierwszy

MODLITWA O MIŁOŚĆ, JEDNOŚĆ I WIERNOŚĆ W RODZINIE

 

      Wtedy przystąpili do Niego faryzeusze (...) i zadali Mu pytanie: "Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?". On odpowiedział: "Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę?". I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela" (Mt 19,3-6).

      Pytanie faryzeuszów: "Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?" - jest aktualne i dzisiaj. Stawiają je osoby żyjące w rozbiciu, w związkach niesakramentalnych. Przychodzą z tym pytaniem do Jezusa przeżywający trudności w małżeństwie, dla których rozwód wydaje się jedynym rozwiązaniem.

      Jezus odpowiadając na owo pytanie, odwołuje się do Bożego planu miłości, jaki miał Bóg w momencie stwarzania świata, gdy czynił człowieka: "mężczyzną i niewiastą". Bóg łączy małżeństwo i dlatego jest ono nierozerwalne. Nie jest przypadkiem, że ten mężczyzna i owa kobieta stają się mężem i żoną. Dzieje się tak z woli Boga. Wiele problemów związanych z pytaniem o rozwód powstaje dlatego, że nie traktuje się małżeństwa jako powołania i że Bóg wybrał oraz złączył te dwie konkretne osoby.

      Święta Rodzino, prosimy Cię za rodziny rozbite, przeżywające kryzys jedności. Prosimy Cię o miłość, jedność i wierność w naszej rodzinie, o wzajemne zrozumienie i pojednanie w niej.

 

      Zawierzenie Świętej Rodzinie

      Święta Rodzino Nazaretańska, wzorze rodzin chrześcijańskich, z głębokim nabożeństwem oddajemy się w Twoją opiekę prosząc, by rodzice i dzieci, starzy i młodzi kochali się wzajemnie.

      Przedstawiamy Ci pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin.

      Prosimy Cię za małżonków oczekujących z niepokojem i nadzieją na mające się urodzić im dziecko.

      Za rozwijające się dzieci, które napełniają domy radością, za młodzież, w której budzi się miłość, i za narzeczonych, którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa.

      Za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca. Za chorych i cierpiących, za wdowy i sieroty, by nie pozostawali w samotności, lecz zawsze doznawali życzliwej opieki.

      Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą do rozwodu. Niech w ich krytycznym położeniu odnowi się prawdziwa miłość, a wygaśnie niechęć i egoizm.

      Święta Rodzino z Nazaretu, która rozszerzasz blaski miłości, broń nasze rodziny i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw. Amen.

 

 

 


Powrót do Strony Głównej