Słowo wstępne

 

      Większość z nas przyszła na świat w rodzinie. Można powiedzieć, że zawdzięcza jej sam fakt bycia człowiekiem. Ale jeżeli w tym przyjściu na świat oraz we wchodzeniu w świat brakuje człowiekowi rodziny, jest to dla niego zawsze pełen wyłom, nad wyraz niepokojący i bolesny, który potem ciąży na całym jego życiu.

      Na tę trudną sytuację człowieka przychodzą z pomocą słowa Jana Pawła II z Listu do rodzin z okazji Roku Rodziny: "Trzeba, ażeby modlitwa stała się dominantą, modlitwa rodziny, modlitwa za rodziny, modlitwa z rodzinami". Niech ta mała książeczka, zawierająca odpowiednie fragmenty z Pisma Świętego - samo słowo Boga - a także rozważania i modlitwy, pomoże Wam odpowiedzieć na zachętę Ojca Świętego do modlitwy za rodziny, "aby zjednoczone w miłości Chrystusa były światłem ludzkości".

 

 

 


Powrót do Strony Głównej