Dzień piąty

 

       "Cierpiący na duszy i ciele! Nie ulegajcie pokusie przeżywania cierpienia wyłącznie jako doświadczenia negatywnego, które każe wam wręcz wątpić w dobroć Boga. W cierpiącym Chrystusie każdy chory znajduje sens swoich bolesnych doświadczeń" (Jan Paweł II, 1997).

       Módlmy się za chorych i cierpiących na ciele, a szczególnie na duchu, np. alkoholików, narkomanów i innych uzależnionych, aby nigdy nie zwątpili w miłość Boga.
      (Poleć teraz swoje intencje...)

 

Ojcze nasz... Pod Twoją obronę... Chwała Ojcu...

Panie, który uzdrawiasz skruszonych w sercu,   zmiłuj się nad nami
Panie, który uzdrawiasz wszystkie niemoce nasze,   zmiłuj się nad nami
Panie, który uzdrowiłeś sługę setnika z Kafarnaum,   zmiłuj się nad nami
Panie, który niewidomym wzrok przywracałeś,   zmiłuj się nad nami
Panie, który głuchym słuch przywracałeś,   zmiłuj się nad nami
Panie, który niemym otwierałeś usta,   zmiłuj się nad nami
Panie, który pokrzepiasz wszystkich pracujących, obciążonych i źle się mających,   zmiłuj się nad nami
Panie, który wdowie wskrzesiłeś jedynego syna,   zmiłuj się nad nami
Panie, który w swej niepojętej dobroci pragniesz wszystkich zbawić,   zmiłuj się nad nami
Panie, Boże, wspomożycielu i obrońco nasz,   zmiłuj się nad nami

Od bezużytecznych skarg,    zachowaj nas
Od wspomnień budzących niepokój,    zachowaj nas
Od lęków zwątpienia,    zachowaj nas
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,    zachowaj nas
Od śmierci bez przyjęcia w pełnej świadomości świętych sakramentów,    zachowaj nas

Przez nadzieję naszego zmartwychwstania,    przemień nas

 

       Módlmy się,
       Udziel, Panie, swojemu ludowi obfitości swego błogosławieństwa; daj mu zdrowie duszy i ciała; obdarz pełnią braterskiej miłości i spraw, aby zawsze był Tobie oddany. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

       Maryjo przeczysta, błogosławiona między niewiastami, Matko Chrystusa i Matko ludzi, stoimy przed Tobą jak Bernadeta i prosimy Cię przepełnieni ufnością, pomóż nam zachować serce wolne i otwarte na biednych, doznawać Bożej czułości w modlitwie, mieć pełen udział w budowie Kościoła.

       Przez Ciebie prosimy Jezusa, Twego Syna: w swej łasce niech nas uwolni od grzechu, niech przymnoży nam wiary, nadziei i miłości, niech każdego z nas uczyni radosnym świadkiem swojej Ewangelii. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

 


Powrót do Strony Głównej