Słowo wstępne

 

      Co roku 11 lutego Kościół na całym świecie wspomina cudowne objawienia w Lourdes we Francji. Jest ono wyjątkowym miejscem, gdzie w 1854 r. objawiła się Maryja ubogiej Bernardecie; od tamtej pory wielu chorych właśnie tam znajduje matczyną pomoc Maryi. Jest to miejsce, gdzie chorzy mają zawsze pierwszeństwo, gdzie są otoczeni braterską opieką zdrowych i "mogą przedstawić swoje utrapienia pełnej współczucia Matce naszej, Pannie Maryi, i miłosierdziu Jezusa Chrystusa, ażeby powrócić umocnionymi przed Boga" (Jan Paweł II).

      Dnia 11 lutego 1980 r. w Bazylice św. Piotra Ojciec Święty w homilli wyjaśnił: "Cierpiący na różne choroby udają się z pielgrzymką do Lourdes z tą nadzieją, że za pośrednictwem Maryi objawi się w nich zbawcza moc Chrystusa. I faktycznie ujawnia się ona zawsze w darze pogody ducha i ofiary, często w ogólnym polepszeniu zdrowia albo wprost w łasce całkowitego wyleczenia, o czym świadczą liczne, zweryfikowane przypadki w ciągu ponad stu lat. Cudowne uzdrowienie jest jednak, mimo wszystko, czymś wyjątkowym. Zbawcza moc Chrystusa, wyjednana wstawiennictwem Jego Matki, objawia się w Lourdes przede wszystkim w płaszczyźnie duchowej" (Jan Paweł II).

      Tysiące chorych i ich opiekunów gromadzi się 11 lutego przy grocie w Lourdes bądź też w sanktuariach poświęconych Matce Bożej z Lourdes na całym świecie, również w Polsce. Od kilku lat w liturgiczne wspomnienie Najswietszej Maryi Panny z Lourdes (11 lutego), obchodzony jest Swiatowy Dzień Chorego. Warto -poprzez trwanie na nowennie- przygotować się do tego Dnia, ofiarując modlitwę za tych, którzy cierpią.

 

List ustanawiający Światowy Dzień Chorego

 

 


Powrót do Strony Głównej