Dzień dziewiąty
MÓDLMY SIĘ ZA ZGROMADZENIE KSIĘŻY MARIANÓW
l STOWARZYSZENIE POMOCNIKÓW MARIAŃSKICH1
(każdego dnia można dodać własne intencje)

      Boże, Ty w swoim wielkim miłosierdziu powołałeś przed trzema wiekami do istnienia Zgromadzenie Marianów za sprawą Twego Sługi Stanisława, rozprzestrzeniłeś je po Europie za sprawą Twego Sługi Kazimierza i odnowiłeś jego życie za sprawą Twego Sługi Jerzego. Prosimy Cię o Twoje miłosierdzie nad tymi, którzy poświęcają się Tobie w tej wspólnocie. Obyśmy oddani na służbę Jezusowi i Jego Ciału - Kościołowi, zanieśli dobrą nowinę wszystkim ludziom, nawet tym odrzucającym wiarę, razem z poświęconymi Tobie ludźmi świeckimi, którzy przekazują Twoje słowo. Twoje miłosierdzie podtrzymywało nas w przeszłości i w Twoje miłościwe ramiona uciekamy się na nowo. Twoimi jesteśmy, Panie Jezu, i Twoimi pragniemy pozostać. Niech nic nie powstanie pośród nas, jak tylko to, co jest dane przez Ciebie, Ojcze, razem z Jezusem i Duchem Świętym działającym pośród nas teraz i na wieki. Amen.

      Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Modlitwa za wstawiennictwem św. Faustyny
(do odmawiania każdego dnia nowenny)

      Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybrałeś św. Faustynę do głoszenia niezmierzonych bogactw Twojego miłosierdzia, spraw, abyśmy za jej przykładem w pełni zaufali Twemu miłosierdziu i wytrwale pełnili dzieła chrześcijańskiej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

1 Święta Faustyna jest patronką Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich


Nowenna do Świętej Faustyny