Dzień pierwszy
MÓDLMY SIĘ O NAWRÓCENIE GRZESZNIKÓW
l ZA WĄTPIĄCYCH W MIŁOSIERDZIE BOŻE
(każdego dnia można dodać własne intencje)

      "Jestem święty po trzykroć i brzydzę się najmniejszym grzechem. Nie mogę kochać duszy, którą plami grzech, ale kiedy żałuje, nie ma granicy dla mojej hojności; miłosierdzie moje ogarnia ją i usprawiedliwia. Raduje się serce moje, gdy grzesznicy wracają do Mnie. Zapominam o goryczach, którymi poili serce moje, a cieszę się z ich powrotu. Powiedz im, że zawsze czekam na nich, wsłuchuję się w tętno ich serca, kiedy uderzy dla Mnie ".

      Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Modlitwa za wstawiennictwem św. Faustyny
(do odmawiania każdego dnia nowenny)

      Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybrałeś św. Faustynę do głoszenia niezmierzonych bogactw Twojego miłosierdzia, spraw, abyśmy za jej przykładem w pełni zaufali Twemu miłosierdziu i wytrwale pełnili dzieła chrześcijańskiej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 


Nowenna do Świętej Faustyny