Litania do Dzieciątka Jezus

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Dzieciątko Jezus, usłysz nas.

Dzieciątko Jezus, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże,  zmiłuj się nad nami.

 

Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga,  zmiłuj się nad nami.

Boskie Dzieciątko, Synu Maryi Panny,  zmiłuj się nad nami.

Boskie Dzieciątko, Słowo, które stało się ciałem,  zmiłuj się nad nami.

Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca przedwiecznego,  zmiłuj się nad nami.

Boskie Dzieciątko, przedmiocie upodobania Ojca,  zmiłuj się nad nami.

Boskie Dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych,  zmiłuj się nad nami.

Boskie Dzieciątko, upragnione od wszystkich,  zmiłuj się nad nami.

Boskie Dzieciątko, Królu Aniołów,  zmiłuj się nad nami.

Boskie Dzieciątko, Zbawicielu nasz,  zmiłuj się nad nami.

Boskie Dzieciątko, któreś sobie obrało za mieszkanie ubożuchną stajenkę, złóbek za kolebkę, prostych pastuszków za swych wielbicieli,  zmiłuj się nad nami.

Boskie Dzieciątko, które królowie uznali światłością i zbawieniem wszystkich narodów,  zmiłuj się nad nami.

Boskie Dzieciątko, skarbniku łask Boskich,  zmiłuj się nad nami.

Boskie Dzieciątko, źródło świętej miłości,  zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Boskie Dzieciątko.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Boskie Dzieciątko.

Bądź nam miłościw, wybaw nas, Boskie Dzieciątko.

 

Od niewoli grzechowej, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,

Od złości światowej, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,

Od pożądliwości ciała, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,

Od pychy żywota, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,

Przez pokorne narodzenie Twoje, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,

Przez chwalebne objawienie się Twoje, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,

Przez ofiarowanie się Twoje, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,

Przez niewinność Twoją, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,

Przez prostotę Twoją, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,

Przez posłuszeństwo Twoje, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,

Przez łagodność Twoją, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,

Przez pokorę Twoją, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,

Przez miłość Twoją, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  przepuść nam, Dzieciątko Jezus!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami, Dzieciątko Jezus!

 

K. Będę się radował w Panu.

W. Będę się weselił w Bogu, Jezusie moim.

Módlmy się:

Panie Jezu, który z miłości ku nam przybrałeś postać Dzieciątka, ubożuchnego i upokorzonego w żłóbku, uwielbiamy Cię i wraz z mędrcami ofiarujemy Ci złoto gorącej miłości oraz kadzidło żywej modlitwy; uświęć nasze serca, jak niegdyś uświęciłeś serca ubogich pasterzy, abyśmy Ci zawsze wiernie służyli i nigdy nie przestawali wielbić.

W. Amen

 

 

Źródło:
Ks. Tarsycjusz Sinka CM. Nowenna do Dzieciątka Jezus. Kraków 1994.

 


  • Ciąg dalszy nowenny

    Powrót do Strony Głównej