ModlitwyModlitwa o powołania apostolskie

Prosimy Cię, Panie, poślij robotników na Twoje żniwo, aby zawsze zachowywano przykazania Twojego Jednorodzonego Syna i wszędzie odmawiano Jego ofiarę

Prosimy Cię, Panie, wejrzyj łaskawie na modlitwy nasze i spraw, aby coraz liczniejsi byli szafarze Twoich tajemnic i zawsze trwali w Twojej miłości. Spraw, prosimy Cię, Panie, aby łaska, o którą prosimy, dodała nam sił i aby wybrani przez Ciebie słudzy odkupienia z czystym sercem służyli Twojej nieskończonej miłości.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

 

Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, pociągnij ku sobie gorace i szlachetne umysły młodych i uczyń ich swoimi nasladowcami i swoimi sługami. Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego ponawiasz na ołtarzach swoją Ofiarę.

Ty, o Panie, który zawsze żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi horyzonty, by dostrzegli cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości, by odpowiadając na Twoje wołanie, przedłużali tu na ziemi Twoją misję, budowali Twoje Ciało Mistyczne - i byli solą ziemi i światlością świata.

Rozszerz o Panie Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc kobiecych, czystych i wielkodusznych, i wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddanie się służbie Kościoła oraz braciom potrzebującym pomocy i miłości. Amen.

 

Źródło: Ks. Tomasz Bielski SAC, Pokój Wam Modlitewnik, Pallotinum 1983