.
MODLITWY

 

 

 

PRZYGOTOWANIE NA ŚMIERĆ

(Czynić każdego dnia)

 

      Przypomnij sobie nasze rzeczy ostateczne:
- w każdej chwili mogę umrzeć i przejść do wieczności,
- w chwili śmierci będę osądzony według moich uczynków,
- jeśli umrę w stanie grzechu śmiertelnego, będę wiecznie nieszczęśliwy w piekle z szatanami i potępionymi,
- jeśli umrę w stanie łaski uświęcającej, będę wiecznie szczęśliwy z Aniołami i Świętymi w niebie.

      Mój Boże, udziel mi łaski, bym żył i umierał w Twojej świętej miłości i nigdy Cię nie obraził.

     3 razy: Zdrowaś Maryjo...
     Matko Boża Patronko Dobrej Śmierci - módl się za nami.
     Święty Józefie - módl się za nami.

 

 

 

MODLITWA Z ODPUSTEM ZUPEŁNYM NA GODZINĘ ŚMIERCI

      Panie i Boże mój! Już teraz przyjmuję z Twojej ręki, z poddaniem i ochotą, każdy rodzaj śmierci, jaki podoba się Tobie zesłać na mnie, wraz z wszystkimi lękami, karami i cierpieniami, które będą jej towarzyszyły, jako wynagrodzenie za moje grzechy. Amen.

 

 

 

NOWENNA O UPROSZENIE ŁASKI DOBREJ ŚMIERCI

     
O Dziewico, Matko Boża, pamiętaj o nas,
Przed obliczem Twojego Boskiego Syna.
Wstawiaj się za nami, aby odwrócił od nas
Swój sprawiedliwy gniew.
Matko Święta, srogie rany,
Które zniósł Ukrzyżowany,
Wyryj mocno w duszy mej.
Bym z Chrystusem konał razem,
Męki Jego był obrazem,
Rany Jego w sobie czuł.
W ogniu, Panno, niech nie płonę,
Więc mnie w swoją weź obronę,
Gdy nadejdzie sądu gniew.
Gdy kres dni przede mną stanie,
Przez Twą Matkę dojść mi, Panie
Do zwycięstwa palmy daj.
Kiedy umrze moje ciało,
Niechaj duszę mą z swą chwałą
Czeka Twój wieczysty raj. Amen.

 

     V. Módl się za nami Dziewico Bolesna.
     R. Któraś stała pod krzyżem Jezusa.

      Módlmy się: Panie, Jezu Chryste, pokornie Cię prosimy, spraw, aby Twoja Matka, Najświętsza Maryja Panna, której podczas Twojej Męki, najświętszą duszę przebił miecz boleści - wstawiała się za nami u Twego Miłosierdzia, teraz i w godzinę naszej śmierci. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

     3 razy: Zdrowaś Maryjo...
     Matko Boża Patronko Dobrej Śmierci - módl się za nami.
     Święty Józefie - módl się za nami.

 

 

 

MODLITWA I AKT OFIAROWANIA O UPROSZENIE ŁASKI DOBREJ ŚMIERCI

      Ojcze Święty ofiaruję Ci wszystkie Msze święte już odprawione oraz te, które mają się dzisiaj jeszcze odprawić w całym Kościele, abyś przez Krew Najdroższą Jezusa Chrystusa, Twojego Syna i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Bolejącej u stóp Krzyża, udzielić raczył: sprawiedliwym - wielkiego daru wytrwania w dobrym, grzesznikom - łaski doskonałego nawrócenia, a wszystkim wierzącym w Chrystusa, a zwłaszcza mnie, moim krewnym i członkom Stowarzyszenia, w ostatnich chwilach życia, łaski przyjęcia świętego Wiatyku, namaszczenia Olejami świętymi i dobrej, w Twoich oczach śmierci. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

MODLITWA O ŁASKĘ DOBREJ ŚMIERCI

      Ukochany mój, Panie Jezu Chryste, wspomnij na ból i gorycz, którymi rozdarte Twe Serce na krzyżu, przestało bić. Spraw, niech w mojej ostatniej godzinie, w chwili, gdy serce zamilknie na zawsze, zachowam w duszy doskonałą miłość, prawdziwy żal, żywą wiarę i niezłomną nadzieję w Twoje miłosierdzie. Amen.

      O, Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Ucieczko grzesznych i Patronko dobrej śmierci, bądź z nami w godzinę naszego konania. Wyjednaj nam żal doskonały, szczerą skruchę, odpuszczenie naszych grzechów, godne przyjęcie Świętego Wiatyku, umocnienie Sakramentem Chorych, abyśmy z ufnością mogli stanąć przed sprawiedliwym, ale i miłosiernym Sędzią, naszym Bogiem i Zbawicielem. Amen.

      O, Święty Józefie, mój dobry Ojcze i Opiekunie Kościoła świętego, ratuj mnie zawsze, a zwłaszcza w tej chwili, kiedy dusza moja będzie bliska opuszczenia ciała. Wyjednaj mi łaskę oddania ducha, podobnie jak Ty, w łączności z Jezusem i Maryją.

      Jezu, Maryjo, Józefie Święty, w ręce Wasze oddaję duszę moją teraz i w godzinę mojej śmierci. Amen.

 

 

 

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA

      Chwalebny Michale Archaniele, który walczyłeś z takim męstwem przeciw hufcom zbuntowanych aniołów, przybądź z pomocą konającym. Racz wejrzeć jak szatan krąży wokół ich łoża, by ich zgubić. Racz wejrzeć, jak się wysila, by ich utrzymać w więzach grzechu, pogrążyć w zatwardziałości i zatopić w otchłaniach piekła.

      Miłosierny opiekunie dusz, przybądź z pomocą umierającym. Wzbudź w nich uczucia żywej wiary i szczerej skruchy. Ożyw w nich ufność. Rozpal w ich sercach święty ogień miłości Bożej. Złagodź ich cierpienia. Uproś im uległość dla Woli Bożej. Obroń ich w konaniu przed szatanem. Wreszcie, po odniesionym zwycięstwie, wprowadź ich do przybytku wybranych. Amen.

 

 

 

MODLITWA ZA KONAJĄCYCH

      O najłaskawszy Jezu, Miłośniku dusz, błagam Cię przez konanie Najświętszego Serca Twego i przez boleści Matki Twojej Niepokalanej, obmyj we Krwi Twojej grzeszników całego świata, którzy teraz konają i dziś jeszcze umrzeć mają.

      Serce Jezusa konające - zmiłuj się nad umierającymi!

      Serce Maryi współbolejące - módl się za cierpiącymi!

 

 

 

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ CHORYCH MATCE BOŻEJ BOLESNEJ (Piusa XII)

      O Matko łaskawa i dobra, której serce przeniknął miecz boleści (Łk 2,35), oto my, biedni i chorzy stajemy wraz z Tobą na Kalwarii obok Jezusa. Powołani do wzniosłej łaski cierpienia, pragniemy dopełnić w nas tego, czego nie dostaje cierpieniom Chrystusa, za Ciało Jego, którym jest Kościół (Kol 1,24). Poświęcamy Tobie nas samych i nasze cierpienia, żebyś nas położyła na ołtarzu krzyża Twojego Boskiego Syna, jako pokorne ofiary przebłagalne za zbawienie nasze i naszych braci.

      Przyjmij, Matko Bolesna to nasze poświęcenie i ofiarowanie, wzmocnij w naszych sercach wielką nadzieję, abyśmy jak teraz uczestniczymy w cierpieniach Jezusa, tak mogli kiedyś z Nim razem być w radości życia wiecznego. Amen.

 

 

Źródło:
Broszura Stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci

 

 


Powrót do Strony Głównej