Rodzinne Relikwie

 

 


Przy parafii Farnej w Rzeszowie rozwija się kult Praskiego Dzieciątka Jezus. Staraniem Rodziny Szkaplerznej figurka Dzieciątka Jezus została przywieziona z Pragi i uroczyście wprowadzona do świątyni w Święto Trójcy Przenajświętszej. Była ona poświęcona w Praskim Sanktuarium Karmelitów Bosych, na ołtarzu cudownego Dzieciątka Jezus przez Ojca Jana Krawczyka.

Karmel to głębia duchowości, to skarbiec świętych i błogosławionych. Kwiatem Karmelu umiłowanym przez Dzieciątko Jezus z wzajemnością niezwykłą, jest Św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Wzrastała na dobrej i urodzajnej glebie życia rodzinnego, była hołubiona przez rodzeństwo i rodziców, o których napisała w swym dzienniczku „Dobry Bóg dał mi Ojca i Matkę, godniejszych nieba niż ziemi”.

Tych troje zawitało do parafii Farnej w relikwiach w rocznicę przyjęcia Dzieciątka Jezus w Święto Trójcy Przenajświętszej 03.06.2012r.

    

Uroczystości przewodniczył o. Paweł Ferko przeor Karmelitów Bosych w Przemyślu. Siostry Felicjanki posługujące przy parafii Farnej przygotowały z Bractwem Dzieciątka Jezus specjalny program. Relikwie Św. Teresy wniosły w procesji do świątyni dzieci brackie ubrane w pelerynki z herbem Bractwa, zaś relikwie rodziców Martin wniosła Rodzina Szkaplerzna z Fary.

    

Zostały one umieszczone przez celebransa przed obrazem namalowanym specjalnie na tą uroczystość i udekorowanym różami. Po poświęceniu obrazu rozpoczęła się Eucharystia. O. Paweł Ferko wygłosił okolicznościową homilię przybliżając karmelitańską drogę kultu Dzieciątka Jezus, od św. Teresy od Jezusa, do objawień Dzieciątka Jezus Karmelitance z klasztoru w Bauene we Francji, św. Małgorzacie od Najświętszego Sakramentu w I połowie XVII w. Dzieciątko Jezus ukazało się jej jako 2-letnie dziecko i powiedziało jak należy Je czcić, od wcielenia do 12 roku życia. Tę Wolę Dzieciątka Jezus wypełniają Bractwa.

Po zakończeniu homilii celebrans odczytał akt erygowania Bractwa Praskiego Dzieciątka Jezus, podpisany przez O. Generała Zakonu Karmelitów Bosych. Bractwa Dzieciątka Jezus rozwijały się dynamicznie w Polsce na początku ubiegłego wieku za przyczyną karmelity o. Anzelma Gądka. Jego miłość do Dzieciątka Jezus można porównać do miłości o. Cyryla z Pragi z końca XVII w. Postulatorem procesu kanonizacyjnego sł. Bożego o. Anzelma Gądka jest s. Konrada Dubel ze Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Łodzi. To za jej przyczyną relikwie świętej rodziny Martin zawitały do naszej Fary, najstarszej świątyni miasta Rzeszowa, gdzie czczone jest Praskie Dzieciątko Jezus. Podczas Mszy Św. zostały przyjęte do Bractwa nowe osoby.

Po zakończeniu Eucharystii, przed Najświętszym Sakramentem o. Karmelita poprowadził z dziećmi Brackimi i siostrą Feliksą Moderatorem Bractwa nabożeństwo Drogi Betlejemskiej, zakończone błogosławieństwem.

Uroczystość zwieńczyło błogosławieństwo indywidualne, przez o. Pawła Ferko przy ołtarzu Dzieciątka Jezus, uczestników Eucharystii i ucałowanie obydwóch relikwii.

Oprawę muzyczną i pieśni na zakończenie wykonywał zespół młodzieżowy z Gimnazjum nr. 9 w Rzeszowie, gdzie siostra Feliksa jest katechetką.

Po zakończeniu uroczystości Bractwo spotkało się na agapie z ks. proboszczem Janem Szczupakiem, o. Pawłem Ferko i siostrą Feliksą Moderatorem Bractwa. Członkowie otrzymali pamiątki z erygowania Bractwa z relikwią św. Teresy od Dzieciątka Jezus patronki Bractwa Dzieciątka Jezus.

Parafia Farna ubogacona obecnością relikwii świętych patronów Bractwa i Rodziny Szkaplerznej dziękuje Dzieciątku Jezus i Matce Bożej za ten wielki dar i łaskę. Ufamy iż chwała Dzieciątka Jezus w parafii Farnej będzie wzrastała przez wstawiennictwo tych świętych.


Członkinie Bractwa Dzieciątka Jezus       
Rzeszów – Fara - Irena i Marta       

 

 


  • Powrót do Strony Głównej