Sanktuarium poległych i Pomordowanych na Wschodzie przy kościele św. Karola Boromeusza. Fot. A. Kulesza. Opublikowano w 'Naszym Dzienniku', w numerze 23 (2736) z dnia 27-28 stycznia 2007 r.

Sanktuarium poległych i Pomordowanych na Wschodzie przy kościele św. Karola Boromeusza
Fot. A. Kulesza. Opublikowano w 'Naszym Dzienniku', w numerze 23 (2736) z dnia 27-28 stycznia 2007 r.

 

 

 

 

 


  • Ksiądz Stefan Niedzielak - ostatnia ofiara Katynia