Kalendarium procesu beatyfikacyjnego
Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego

 

.

 

PRZYGOTOWANIA DO PROCESU DIECEZJALNEGO

 • 28 sierpnia 1985 r. - Zgoda abp Khartoum, Gabriela Zubeira Wako na prowadzenie procesu w Krakowie

 • 8 listopada 1985 r. - Zgoda na proces beatyfikacyjny wydana w czasie 210. Sesji Plenarnej Konferencji Episkopatu Polski

 • 30 listopada 1985 r. - Komunikat kard. F. Macharskiego o rozpoczęciu kanonicznego dochodzenia w sprawie heroiczności cnót Sługi Bożego

 • 6 grudnia 1985 r. - Ks. kard. Franciszek Macharski mianuje Trybunał w osobach: Delegata Biskupa (ks. Kazimierza Waliczka), Promotora Sprawiedliwości (o. Czesława Drążka tj), notariusza (ks. Stefana Ryłko CRL), którzy złożyli przysięgę 31.12.1985 r.

   

  PROCES KANONICZNY W ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

 • Od 31 grudnia 1985 r. do 14 maja 1990 r. - 84 sesje procesu w Archidiecezji Krakowskiej. Przesłuchano 47 świadków w tym 6 ex officio oraz 2 ekspertów

 • Od 19 listopada 1987 r. do 9 stycznia 1988 r. - 3 sesje procesu rogatorialnego w Wikariacie w Rzymie.

 • 25 września 1986 r. - Ks. kard. F. Macharski mianuje Komisję Naukowo-Techniczną do oceny dorobku Sługi Bożego. Ukończyła swe prace 27 maja 1988r.

 • 29 marca 1989 r. - Ks. kard. F. Macharski nominuje dwóch konsultorów teologów do oceny pism Sługi Bożego. Studium ukończyli: 29 marca 1990 r i 6 kwietnia 1990 r.

 • 29 maja 1990 r. - Zakończenie procesu archidiecezjalnego.

 • 15 czerwca 1990 r. - Przekazanie akt procesu beatyfikacyjnego w Kongregacji ds. Kanonizacyjnych przez ks. postulatora generalnego Jerzego Mrówczyńskiego wraz z podaniem o dekret na otwarcie tychże akt.

   

  PROCES RZYMSKI

 • 16 czerwca 1990 r. - Kongregacja wydaje dekret na otwarcie akt procesu.

 • 2 sierpnia 1990 r. - ks. kard. F. Macharski mianuje ks. M. Jagosza postulatorem.

 • 20 października 1990 r. - otwarcie akt procesu u kanclerza Kongregacji.

 • 24 listopada 1990 r. - Postulator otrzymał Kopię Publiczną akt procesu przeprowadzonego w Krakowie.

 • 9 stycznia 1991 r. - Złożenie w wydawnictwie Citta Nuova włoskiej wersji biogramu Sługi Bożego do drugiej części Appendice Bibliotheca Sanctorum.

 • 5 maja 1991 r. - Teologiczna ocena cenzora teologa "Notatek Jerzego Ciesielskiego" jako ucznia szkoły średniej 18.01.1945 - 5.07.1945 r.

 • 11 września 1991 r. - Aleksander Litewka opracował tekst p.t. Jerzy Ciesielski w prasie sportowej.

 • 23 września 1991 r.- Postulator prosi Kongregację o dekret ważności procesu.

 • 7 lutego 1992 r. - Dekret Nihil Obstare ze strony Stolicy Apostolskiej na prowadzenie procesu.

 • 12 lutego 1992 r. - Druk 4.000 obrazków z życiorysem i modlitwą o beatyfikację Sługi Bożego.

 • 21 lutego 1992 r. - Kongregacja wydaje dekret ważności procesu diecezjalnego.

 • 26 lutego 1992 r. - Prośba Kongregacji o wyznaczenie przez nią relatora.

 • 26 lutego 1992 r. - Nominacja ks. prałata Władysława Gasidły wicepostulatorem.

 • 28 lutego 1992 r. - Kongregacja mianuje relatora generalnego O. Ambrożego Esera OP, relatorem sprawy. Pod jego kierunkiem opracowana została Positio Causae, do której w ciągu 1990 r. ks. dr Jerzy Mrówczyński przygotował Testimonia ex Processu Archidiocesano Cracoviensis. Rewizji tłumaczenia tychże dokonała na przełomie 1991/1992 r. Anna Maria Leonardi.

 • 29 marca 1992 r. - Druk 10.000 obrazków z życiorysem i modlitwą o beatyfikację Sługi Bożego.

 • 4 maja 1992 r. - Mgr Zofia Wordliczek historyk opracowała Tło historyczne czasów życia Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego (192901970), dla potrzeb Postulacji.

 • Maj 1994 r. - Druk dwóch części Positio Causae: Sumarium Additionale (pp.XIV+270) oraz Summarium depositionum ex Porocessu Archidiocesano Cracoviensis (pp.VII+543).

 • W 1994/95 r. - O.Ambroży Eser opracował Informatio de virtutibus Servi Dei, którą następnie oddano do druku (pp.3+91) razem z opiniami dwóch teologów cenzorów z ocenami pism tj. Listów Sługi Bożego do żony i dzieci Positio Super Scriptis (pp. 27).

 • 20 lipca 1995 r. - Złożenie w Kongregacji Positio Causae, która ma być przedmiotem dyskusji konsultorów-teologów, następnie Kongresu Kardynałów, przed wydaniem papieskiego dekretu dotyczącego heroiczności cnót Sługi Bożego.

 • 1995 r. - Maria Władyczanka przygotowała do druku wyd. p.t. Dziękuję Ci Boże że jestem... Wspomnienia o Jerzym Ciesielskim, Kraków, Wydawnictwo Archidiecezji Krakowskiej św. Stanisława B.M. 1995,

 • 31 grudnia 1996 r. - Postulator prosi kongregację o Instrukcję w sprawie rekognicji i przeniesienia urny z prochami Sługi Bożego z cmentarza w Krakowie - Podgórzu do kolegiaty akademickiej św. Anny w Krakowie.

 • Styczeń 1997 r. - Fundacja "Źródło" wydawca Tygodnika Rodzin Katolickiej w pięciolecie swojego istnienia ustanowiła nagrodę specjalną pod patronatem Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego - Ojca Rodziny.

 • 10 lutego 1997 r. - Instrukcja Kongregacji w sprawie rekognicji i translacji.

 • 23 maja 1997 r. - Uzupełnienie bibliografii do życiorysu złożonego do tomu Bibliotheca Sanctorum.

 • 20 października 1998 r. - Przeniesienie urny z prochami Sługi Bożego do Kolegiaty Akademickiej św. Anny w Krakowie

 • 17 grudnia 2013 r. - Ojciec Święty Franciszek zatwierdził dekret stwierdzający heroiczność cnót Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego

 •  

  Zestawiono na podstawie opracowania: ks. Michała Jagosza opublikowanego w książce: "Przez Podgórze na Watykan", Wyd.: Czuwajmy, Kraków 1998.

   

   


  Powrót do Strony Głównej