.
MODLITWA
o beatyfikację Sługi Bożego
JERZEGO CIESIELSKIEGO

 

       Wszechmogący Boże, Miłosierny Ojcze nasz, Ty obdarowałeś Twojego sługę Jerzego szczególną łaską wierności Chrystusowi w pracy naukowej i w życiu rodzinnym. Za jego wstawiennictwem wspieraj mnie i moją rodzinę w dawaniu chrześcijańskiego świadectwa w życiu codziennym.

       Za przyczyną Twojego sługi Jerzego udziel mi też łaski, o którą Cię dzisiaj proszę... a swego sługę obdarz chwałą ołtarzy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

       Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

 

Imprimatur:
KURIA METROPOLITALNA W KRAKOWIE
Kraków, dnia 24 VII 2001 r., L.dz. 2197/2001

Ks. Jan Dyduch                    + Jan Szkodoń
   KANCLERZ KURII                    WIK. GEN      

 

 

 


 

.
MODLITWA
O BEATYFIKACJĘ SŁUGI BOŻEGO
JERZEGO CIESIELSKIEGO
- OJCA RODZINY -

 

       Boże nasz, w Trójcy Świętej Jedyny, w wielkiej miłości do całego stworzenia zesłałeś swego Syna, by dał nam przykład życia i świętości - bądź uwielbiony na wieki. Cześć i chwała Twojemu Imieniu niech będą głoszone światu, a Święta Rodzina z Twoim Jednorodzonym Synem niech błogosławi wszystkie rodziny chrześcijańskie.

       Dziękujemy Ci, o Boże, za to, że przez życie i po ludzku tragiczną śmierć Twego Jerzego i jego dzieci okazałeś nam męża sprawiedliwego, ojca rodziny a zarazem naukowca, inżyniera i wychowawcę młodzieży - chrześcijanina XX wieku.

       Boże, źródło wszelkiej świętości i niewypowiedzianej dobroci, spraw, prosimy Cię, aby Kościół zaliczył go do grona swoich świętych. Wejrzyj na jego synowską wiarę, życie modlitwy i umiłowanie Eucharystii. Pomnij, jak swą otwartą postawą wobec bliźniego służył człowiekowi dla chwały Twojej i Matki Twego Syna. Jego dążenie do Ciebie, Boże, przez ustawiczną pracę nad sobą, jest dla katolików świeckich - mężów i ojców, żon i matek - przykładem do naśladowania.

       Boże, w swym miłosierdziu spraw, by Jerzy był przed Tobą orędownikiem naszych zmagań życiowych.

       Królowo Rodzin, przyczyń się do chwały Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, i jako Pośredniczka Łask wspomagaj go w orędownictwie u Boga Ojca naszego. Amen.

 

Imprimatur
Kraków, dnia 18 kwietnia 1986 r., L.dz. 109/86
Ks. Jan Dyduch               + Stanisław Smoleński
   kanclerz                        wikariusz generalny

 

 

 

Informacje o uzyskanych łaskach za wstawiennictwem Sługi Bożego Jerzego
prosimy zgłaszać pisemnie lub ustnie w Kurii Metropolitalnej w Krakowie ul. Franciszkańska 3.

 

 


Powrót do Strony Głównej