FRANCISZEK KARDYNAŁ MACHARSKI
      ARCYBISKUP METROPOLITA KRAKOWSKI

 

Komunikat
o rozpoczęciu kanonicznego dochodzenia
w sprawie heroiczności cnót
Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego

 

 

       Zgodnie z przepisami Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych podaję do wiadomości, że w Kurii Metropolitalnej w Krakowie zostaje otwarte kanoniczne dochodzenie dotyczące życia i heroiczności cnót śp. Jerzego Ciesielskiego zmarłego w opinii świętości.

       Jerzy Ciesielski urodzony 12 lutego 1929 r. w Krakowie, tutaj ukończył szkołę średnią i studia wyższe oraz habilitował się na Politechnice Krakowskiej. W życiu rodzinny jako mąż i ojciec trojga dzieci oraz w pracy zawodowej realizował świadomie powołanie chrześcijańskie. W oparciu o głębokie życie modlitwy oraz umiłowanie Eucharystii zdecydowanie dążył do świętości podejmując wytrwałą pracę nad sobą. Świadectwem swego życia a zwłaszcza postawą otwartą wobec bliźnich oddziaływał apostolsko na szersze kręgi ludzi jako autentyczny chrześcijanin XX wieku. Pod koniec życia podjął obowiązki wykładowcy na uniwersytecie w Chartumie /Sudan/. Tam też 9 października 1970 roku zginął w czasie katastrofy statku na Nilu.

       Informując Kapłanów i Wiernych o mającym się rozpocząć dochodzeniu kanonicznym, proszę o zgłoszenie do Kurii Metropolitalnej w Krakowie pism i listów Sługi Bożego, wspomnień o jego życiu, opisu otrzymanych łask oraz ewentualnych zastrzeżeń do końca kwietnia 1986 roku.

 

 

Kraków, 30 listopada 1985 r.

Metropolita Krakowski             

 

 


Powrót do Strony Głównej