.
MODLITWA O UPROSZENIE ŁASK
ZA PRZYCZYNĄ
KSIĘDZA JANA SCHNEIDERA

 


Ks. Jan Schneider        Boże, Tyś Księdza Jana, Założyciela Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej, obdarzył żywą wiarą, głęboką nadzieją i gorącą miłością.

       Dzięki tym cnotom niósł heroicznie pomoc biednym i opuszczonym.

       Niech i dla mnie uprosi łaskę ........ , o którą pokornie Cię proszę, aby ona świadczyła o jego możnym u Ciebie wstawiennictwie.

       Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

 

 

 

 

O wszelkich łaskach, otrzymanych za przyczyną ks. Jana Schneidera, prosimy pisać na podane niżej adresy:

 

SIOSTRY MARYI NIEPOKALANEJ

    ul. Szpitalna 6    
48-140 BRANICE

    ul. Kardynała Bolesława Kominka 3/5    
40-329 WROCŁAW

    ul. Krasińskiego 21   
40-019 KATOWICE

 


Powrót do Strony Głównej