Realizacja charyzmatu Ks. Jana Schneidera

 

.

       Ks. Jan Schneider, umierając w 52 roku swojego życia, pozostawił tylko 9 sióstr w utworzonym przez siebie Zgromadzeniu Sióstr Maryi Niepokalanej. Osierocone przedwcześnie przez swego założyciela i Ojca Zgromadzenie przeżyło okres stagnacji.

       Siostry jednak nie ustawały w gorliwej pracy nad sobą, równocześnie troskliwie opiekując się dziewczętami, które nadal masowo przyjeżdżały do Wrocławia w poszukiwaniu jakiegokolwiek zarobku.

       Miejsce Ks. Założyciela zajęli kuratorzy, którzy wiernie starali się realizować zapoczątkowane przezeń dzieło. Pierwsza filia Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej powstała w Raciborzu 26 kwietnia 1886 roku. Założono tam Schronisko dla dziewcząt i Szkołę Gospodarczą. Także we Wrocławiu powstała Szkoła Gospodarstwa Domowego i Misja dworcowa, w której siostry współpracowały z osobami świeckimi.

       Świeckie współpracownice sióstr wychodziły na dworzec z żółtą opaską na ramieniu i tam zbierały dziewczęta poszukujące prący. Po kilkudniowym pobycie dziewcząt w Misji opiekunki znajdowały im pracę i wspólnie z siostrami dalej im pomagały. Podobna szkoła powstała w Berlinie i w Katowicach.

       Intensywny rozwój Zgromadzenia przypada na pierwsze lata wieku XX. Podczas pierwszej wojny światowej kilka sióstr dostało się do niewoli rumuńskiej; pracowały tam w szpitalu. W czasie drugiej wojny światowej macierzysty dom we Wrocławiu został całkowicie zniszczony podczas bombardowania.

       Obecnie Dom Generalny Zgromadzenia znajduje się w Rzymie. Ponadto Zgromadzenie ma domy w pięciu krajach, poza Polską i Włochami w Niemczech, w Szwajcarii oraz na misjach w Tanzanii (Afryka). W Polsce mamy trzy prowincje. Nasze siostry pracują w diecezji częstochowskiej, gnieźnieńskiej, warszawskiej, radomskiej, gorzowskiej, katowickiej, krakowskiej, opolskiej, poznańskiej, sandomierskiej, szczecińsko-kamieńskiej, włocławskiej i wrocławskiej. Wszędzie starają się realizować charyzmat swego Założyciela - ks. Jana Schneidera, niestrudzonego apostoła miłosierdzia.

       Wprawdzie w Polsce w obecnych czasach nie ma już dziewcząt służących, to jednak niezależnie od warunków społecznych istnieje i istnieć będzie zawsze ogromne zapotrzebowanie na troskę o godne życie każdego człowieka, na obronę jego godności osobistej.

       Dla dziewcząt szukających duchowego wsparcia i pomocy Siostry organizują rekolekcje, dni skupienia i modlitwy, kółka różańcowe i scholę. W czasie wakacji wraz z dziewczętami wyjeżdżają na oazy. Cala działalność apostolska Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej nastawiona jest na pomoc i ochronę godności osobistej dziewcząt, na ukazanie im właściwej drogi życia i powołania.

 

 

 

 


Powrót do Strony Głównej