Joanna. Kobieta mężna. Błogosławiona Joanna Beretta Molla we wspomnieniach męża

 

       Przedmowa książki

       Książka ta składa się z trzech części.
       Pierwsza część to krótka prezentacja rodziny, z której pochodziła Joanna Beretta Molla, ogłoszona błogosławioną w 1994 roku. Jest to jakby wyjaśnienie jej podwójnego nazwiska, które nie jest jakimś arystokratycznym kaprysem, lecz świadectwem godności zamężnej kobiety, matki, która nie chciała pozostawić swoich dzieci pod wpływem zwyczajowego wychowania szkolnego, ale wychować je według nauk, jakie jej oraz jej mężowi zostały przekazane przez ich rodziny: Berettów z Placu Risorgimento oraz Mollów z Mesero w Magentino, zakorzenionych w pracowitej i chrześcijańskiej Lombardii, którą z taką pasją przez ostatnie lata swojego życia badał Giovanni Testori.
       Część druga to wywiad - od czasu do czasu przechodzący w dyskusję - z Piotrem Mollą, mężem nowej błogosławionej, która wydaje mi się być kobietą wyjątkową, z krwi i kości, mającą męża i dzieci, żyjących jeszcze pośród nas, jakby najcenniejszą siostrą ofiarowaną rodzinom, które codziennie muszą stawać wobec radości i cierpień, pożegnań i powitań, troski o byt materialny i krótkich dni wakacji, krótko mówiąc życia, które zostało nam dane jako dar i które na co dzień bardzo często traktujemy jako ciężar nie do uniesienia. A tymczasem uśmiech Joanny, jej nigdy niepokonana przez cierpienia radość, jest zaproszeniem do zaufania, które ma swój fundament w słowach skierowanych przez świętego Pawła do Filipian: "Dziękuję Bogu mojemu, ilekroć was wspominam - zawsze w każdej modlitwie, zanosząc ją z radością za was wszystkich" (Flp 1,3-4).
       Część trzecia to refleksja Piotra Molli na temat cnót Błogosławionej, przeprowadzana w formie rozmowy z żoną. Chciałem w ostatniej części mojego wywiadu poprosić inżyniera o świadectwo na temat cnót swojej żony: cnót chrześcijańskiej wiary, nadziei i miłości; cnót ludzkich: czystości, sprawiedliwości, męstwa i wytrwałości. W odpowiedzi przedstawił mi kartki maszynopisu przygotowane z okazji procesu beatyfikacyjnego. Uznałem za najbardziej właściwe przedstawienie ich w całości ze względu na bijące z nich piękno; nie tyle piękno literackie, lecz o wiele bardziej piękno wielkiej miłości, która jest wyczuwalna w słowach i która je ożywia.
       Rodzina i świętość to przewodnie tematy tego tekstu, którego podstawowym autorem jest pan inżynier Piotr Molla. To jemu należy się jak największa wdzięczność nie tylko za dyspozycyjność, dzięki której ta książka mogła powstać, ale nade wszystko za to, że on ją napisał własnym życiem. Zgodziwszy się opowiedzieć o życiu Joanny, ofiarował czytelnikom cenny skarb, jaki spotkał w swoim życiu, czyli świętość żony danej przez Boga rodzinie Molla oraz każdemu ognisku rodzinnemu, które nadal wierzy, że możliwe jest przeżycie spotkania mężczyzny i kobiety oraz rozwój i wychowanie dzieci we wspólnocie miłości opartej na Chrystusie. Piotr Molla realizuje w ten sposób swoje zadanie podjęte w chwili, gdy odkrył sens procesu beatyfikacyjnego.
       Joanna, jego małżonka, została ukazana jako wzór życia chrześcijańskiego, życia w rodzinie. A zatem została w pewien sposób jakby zabrana z jego rodziny dla dobra wszystkich rodzin. Z tegoż samego względu wdzięczność naszą kierujemy wobec dzieci i braci Błogosławionej, którzy podzielali tę szczodrość. Ażeby Joanna nadal mogła czynić dobro - jak się wyraził pan inżynier - Kościół uznał teraz oficjalnie jej świętość. Kardynał Carlo M. Martini napisał, że Joanna w pełni pokazała XX wiekowi, "co oznacza życie przeżywane jako powołanie; życie małżeńskie rozumiane jako radosna odpowiedź na wezwanie Pana Jezusa" (C.M. Martini, [w:] Giovanni Paolo II, C.M. Martini, Gianna Beretta Motta. Una santa della quotidianita, Centro Ambrosiano, Milano 1994, s. 61) . Dla chrześcijanina świeckiego, dla rodzin z ich tysiącami codziennych problemów jest to cenny dar oraz wzór, jak "przekroczyć próg nadziei".

 

 

Książkę można nabyć w Domu Wydawniczym "Rafael":

      Dom Wydawniczy "Rafael"      
ul. Grzegórzecka 69
31-559 Kraków 73
tel./fax (0-12) 411 14 52
e-mail: rafael@rafael.pl
www.rafael.pl

 

 


  • Książki w języku polskim

    Powrót do Strony Głównej