Formularz Mszy Świętej o Bł. Giannie Beretta Molla

 

.

 

28 kwietnia
Błogosławiona Gianna Beretta Molla
Wspomnienie obowiązkowe

 

     Gianna (Joanna) Beretta Molla urodziła się 4 października 1922 r. w Magenta w ojczyźnie św. Ambrożego; jej rodzice z przezorną mądrością towarzyszyli jej we wzrastaniu ludzkiemu i chrześcijańskiemu. Była kobietą pogodną i pełną radości; kochała wszystko, "co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie" (Flp 4,8)

     Zaangażowała się z zapałem w apostolstwo, w dzieło św. Wincentego, w Akcję Katolicką; wiedziała bowiem, że "radosnego dawcę miłuje Bóg" (2 Kor.9,7).

     Została lekarzem rejonowym w Mesero, gdzie pełniła funkcję aż do ostatnich tygodni przed śmiercią, stale troszcząc się o aktualizację swej wiedzy i o zdrowie ciała i duszy swych pacjentów; przedmiotem jej szczególnej miłości byli biedni, starzy i dzieci.

     Nosiła się z myślą, by zostać świecką misjonarką w Brazylii, ale ostatecznie zrozumiała, że jej powołaniem jest małżeństwo i wyszła za mąż 24 września 1955 r. We "wspólnocie życia i miłości" (Gaudium et spes 48) swojej rodziny, wymagająca, czuła się zawsze w pełni zadowolona.

     We wrześniu 1961 r.podczas czwartej ciąży o trudnym przebiegu, z siłą którą czerpała z wiary i modlitwy, zażądała zdecydowanie żeby ratować owoc jej łona nawet za cenę jej życia.

     Zmarła w tydzień po urodzeniu córeczki 28 kwietnia 1962 r. w sobotę po Zmartwychwstaniu Pańskim jako godny podziwu świadek świętości życia.

 

     ANTYFONA NA WEJŚCIE

Rdz 1,27; Ps 138,16

      Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz,
      na obraz Boży go stworzył.
      Oczy Twoje widziały me czyny
      I wszystkie są spisane w Twej księdze. Alleluja.

 

 

     Na początku wspólnej modlitwy liturgicznej

      Módlmy się
      Spraw Ojcze, aby Twoi wierni na wzór błogosławionej Joanny żyli wiernie łaską, która uświęca miłość małżeńską i uczucia rodzinne oraz z wdzięcznością przyjmowali dzieci, w których jaśnieje obraz samego Chrystusa, otaczając je czujną miłością od pierwszych chwil ich życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Twojego który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

     Po Ewangelii

Ps.138,13-14

      Ty bowiem utworzyłeś moje nerki
      Ty utkałeś mnie w łonie mej matki
      Dziękuje Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie,
      godne podziwu są Twoje dzieła.
      I dobrze znasz moją duszę. Alleluja

 

 

      Na zakończenie liturgii słowa

      Boże miłosierny, za wstawiennictwem bł. Joanny daj małżonkom, których obdarzasz darem płodności, by byli wierni pierwotnym zamysłom Twojej łaski, aby móc objawiać światu jasno i przejrzyście misterium miłości łączącej Chrystusa, Twego Syna z Kościołem - Jego Oblubienicą. Przez Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

      Nad darami

      Boże, któryś napełnił bł. Joannę mocą Chrystusa tak, że potrafiła złożyć najwyższe świadectwo miłości macierzyńskiej, daj swojemu ludowi sprawującemu tajemnicę Ofiary zbawienia zawsze czcić i strzec z pobożnością i miłością życie ludzkie - znak Twojej nieskończonej miłości.

 

 

      Prefacja

      Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze rodzaju ludzkiego. Ty dla pomnożenia Twoich dzieci noszących obraz Chrystusa według zamysłu swej mądrości, w cudowny sposób włączyłeś jako sługi w swoje dzieło stwórcze tych, których powołujesz do zaszczytnej misji rodzicielstwa; i od samego początku z ojcowską i troskliwą miłością patrzysz na życie przez nich przekazane i towarzyszysz mu swoją opieką, nakazując otaczać je tkliwym uczuciem i należnymi staraniami w poszanowaniu jego nienaruszalnej i świętej godności. Przez tę szlachetną troskę rozbłysnęła w Twoim kościele bł. Joanna, którą dziś wspominamy. Ona to przyjęła z weselem duszy dary udzielone przez Bożą łaskę i z radością dała im owocować przez swój gorliwy zapał. Trudziła się przykładnie w swoim zawodzie, troszcząc się o braci najbardziej potrzebujących z wielkodusznym oddaniem. Przeżywała wspaniale tajemnicę miłości małżeńskiej; wspierana przez Ducha Św. pozostała heroicznie wierna Twemu prawu i dla zachowania owocu swojego łona nie wahała się - jako znak szczególnej miłości macierzyńskiej - oddać własnego życia z gorącą i nieustraszoną wiarą . Zjednoczeni z Twoją błogosławioną służebnicą i ze wszystkimi świętymi matkami w niebie wznosimy z radością Ojcze hymn Twojej chwały wołając:

      Święty, święty...

 

 

      Na łamanie chleba

(Ef 5,1-2)      

      Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu. Alleluja.

 

 

      Na Komunię

(Mt 25,40)      

      Zaprawdę powiadam wam: wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych mnieście uczynili, mówi Pan. Alleluja

 

 

      Po Komunii

      Boże, który nakarmiłeś swój lud przy stole chleba życia, rozpal go szczerą miłością i spraw by za wstawiennictwem bł. Joanny przez stałość postanowień i konsekwentne działanie zawsze szanował i chronił nienaruszalną godność człowieka, którego Chrystus swą własną krwią odkupił i przez nią obdarzył godnością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Rytuał Mszy Św. zatwierdzony przez Cura dell`Ufficio per il Culto Divino (urząd ds świętych)

 

 

 

 


Powrót do Strony Głównej